hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/020830/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na vodnom toku Belá, v súvislosti so zabezpečovaním prietoku v prívodnom kanáli MVE Dovalovo. Žiadateľ: Jurčo Ján, sopl. s r.o., Dovalovo 174, 033 01 Liptovský Hrádok.