hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/020547/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na organizovanie telovýchovných, športových, turistických a verejne prístupných podujatí - "Bokmi západných Tatier", na území Tatranského národného parku. Žiadateľ: Obec Bobrovec, Bobrovec č. 90, 032 21 Bobrovec.