hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/019370/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., a povolenia výnimky zo zakázaných činností uvedených v § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z., na vodnom toku Belá, v k. ú. Pribylina, z dôvodu prevádzky MVE Pribylina, a podmienok kolaudačného rozhodnutia. Žiadateľ: Ing. Martin Jurčo, Mateja Šuňavca 426/30, 032 42 Pribylina.