hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/015924/Buk

Žiadosť o vydanie súhlasu  k organizovaniu športového podujatia "Babohorská biela stopa"  podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p.

Žiadateľ: Obec Oravská Polhora, Obecný úrad Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora