hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/014957/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na vykonávanie banskej činnosti v dobývacom priestore Liptovské Kľačany. Žiadateľ: KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany, s.r.o., Za mostom 1011/43, 031 04 Liptovský Mikuláš.