hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/011693/Kub

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods.2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s realizáciou stavby: "13927 Demänovská Dolina-pri OÚ-rozšírenie NNK", k. ú. Demänovská Dolina

Žiadateľ: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina