hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/049569/Bra

Žiadosť o súhlas na zásah do mokrade v zmysle § 6 ods.5 zák. č. 543/2002  Z.z. k stavbe: Most ponad potok Borie, k.ú. Lysica

Žiadateľ: Monika Žideková, Lysica 269, 013 05 Belá