hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/047407/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v § 14, 16, 24 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v k. ú. Demänovská Dolina, v súvislosti s realizáciou programov starostlivosti o NPP Demänovské jaskyne a NPP Zápoľná jaskyňa. Žiadateľ: ŠOP SR Správa Slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš.