hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/032849/Bra

Žiadosť o súhlas na zásah do mokrade v zmysle § 6 ods. 5 Zák. č. 543/2002 Z.z., v súvislosti so stavbou: " Rekonštrukcia oporného kamenného múru v k. ú. Turie"

Žiadateľ: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Horné Považie, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina