hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/029303/Ora

Žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 15 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v súvislosti s úlohami zameranými na uskutočnenie ichtyologického prieskumu rieky Orava. Žiadateľ: Ing. Peter Beleš, PhD., Svrčinovec 778, 023 12 Svrčinovec.