hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/021089/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v súvislosti s organizovaním podujatia "Botanické dni 2021", na území NP Veľká Fatra. Žiadateľ: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva.