hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/019597/Ora

Žiadosť o povolenie výnimky podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na vjazd a státie v k. ú. Mošovce v ochrannom pásme NP Veľká Fatra z dôvodu zabezpečenia starostlivosti o včelstvá. Žiadateľ: Martin Kopecký, J. Kollára 485/50A, 038 21 Mošovce