hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/017770/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na vjazd a státie motorovým vozidlom v území NP Nízke Tatry, v rámci prác bezpilotným lietadlom na elektrickom vedení. Žiadateľ: UAVONIC s.r.o., Krasovského 14, 851 01 Bratislava.