hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/016866/Ora

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na ošetrenie chráneného stromu "Lipa pri pošte S36". Žiadateľ: Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185, 027 44 Tvrdošín.