hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/013970/Bra

Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do mokrade v zmysle § 6 ods. 5 zák. č. 543/2002 Z. z. k stavbe "Konská - ulica Hlavná Chodník pozdĺž cesty III/2108 v k.ú. Konská, kde predmetná stavba križuje miestny vodný tok Porubský potok.

Žiadateľ: Obec Konská, Školská 410/2, 013 13 Konská