hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/013591/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na organizovanie horského bežeckého preteku "Poludnica Run", na území NP Nízke Tatry. Žiadateľ: TATRY ULTRA o.z., E.Š.Martinčekovej 4506/4, 031 01 Liptovský Mikuláš.