hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/010495/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky (vydanie súhlasu) v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., za účelom filmovej produkcie, v k. ú. Zuberec. Žiadateľ: D.N.A., s.r.o., Šancová 3563/100, 831 04 Bratislava.