hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/009234/Ora

Žiadosť o povolenie výnimky podľa § 15 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na výrub vybraných drevín  na parc. C-KN č. 3 v k. ú. Oravský Podzámok, ktoré poškodzujú nehnuteľnosť žiadateľa. Žiadateľ: Ing. Ján Kulina, Dolná Lehota 554, 027 41 Oravský Podzámok