hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/049634/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., k výstavbe lesnej približovacej linky v k. ú. Kráľovská Ľubeľa, obec Ľubeľa, v ochrannom pásme NAPANT. Žiadateľ: Ing. Ján Cheben a spol., Okoličné 466, 031 04 Liptovský Mikuláš.