hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/046571/Bra

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia vo veci vydania výnimky a súhlasu podľa zákona 543/2002 Z. z. v z.n.p., v súvislosti s organizovaním podujatia "Východ slnka - otvorenie lezeckej sezóny

Žiadateľ : OZ Slnko na SKALÁCH, Ul. 1. mája 895/20, 010 01 Žilina