hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/046072/Kub

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia vo veci vydania súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle § 6 ods. 5 zákona  a § 15 ods. 1 písm. e) zákona 543/2002 Z. z. v z.n.p., k. ú. Súľov-Hradná

Žiadateľ : Tibor Kocian, Súľov 75, 013 52 Súľov-Hradná