hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/044581/Ora

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. z dôvodu spracovania kalamity v NPR Turková a PR Smrekovica, kde v zmysle zákona platí 5. stupeň územnej ochrany. Žiadateľ: Lesy SR, š. p. , OZ Liptovský Hrádok, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok.