hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/038238/Ora

Žiadosť o udelenie výnimiek zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. z dôvodu nakrúcania edukačných dokumentov v území NP Veľká Fatra a jeho ochrannom pásme. Žiadateľ: Ján Kuchynka, Lipec  18, 530 02 Pardubice, ČR.