hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/035958/Ora

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 14 ods. 2 písm. i) zákona  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na vnadenie a prikrmovanie zveri v poľovnom revíri Oravská Polhora. Žiadateľ: Poľovnícke združenie Piľsko Oravská Polhora, Oravská Polhora č. 747, 029 47 Oravská Polhora.