hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/034034/Bra

Žiadosť o súhlas na zmenu stavu mokrade podľa § 6 ods. 5 Zák. č. 543/2002 Z.z., v súvislosti s ťažbou štrkov v priestore ložiska na dobývanie nevyhrad. nerastu štrkopieskov v k. ú. Kotešová, miestna časť Oblazov.

Žiadateľ: Obchod s palivami, s.r.o. so sídlom Cesta k vodojemu 1178/52, 010 03 Žilina