hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/031894/Ora

Žiadosť o povolenie výnimky podľa § 13 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p. v k. ú. Námestovo a k. ú. Vavrečka, kde v zmysle zákona  platí 2. stupeň územnej ochrany. Žiadateľ: Obec Vavrečka, Vavrečka 203, 029 01 Vavrečka a Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo