hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/031893/Ora

Žiadosť o povolenie výnimky na jazdu a státie s motorovým vozidlom, bicyklom a pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka v území, kde v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. platí 3. stupeň (k. ú. Bobrov) a 4. stupeň (k. ú. Slanica) územnej ochrany.

Žiadateľ: Obec Bobrov, Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov a Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo.