hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/024691/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v § 16 ods. 1 písm. b) c) a f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v súvislosti so spracovaním kalamitnej drevnej hmoty a následnom zalesňovaní (pestovných činnostiach) v PR Machy. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava, 032 44 Liptovská Kokava č. 376.