hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/024196/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v § 13 ods. 1 písm. a) a vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. f) a m) zákona č. 543/2002 Z.z., v súvislosti s realizáciou projektu - Sanácia a odstránenie dôsledkov havárie odkalistka č. 2 Dúbrava - projekt geologickej úlohy. Žiadateľ:  ENVIGEO, a.s., Kynceľova 2, 974 011 Banská Bystrica.