hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/024006/Kub

Žiadosť o vydanie súhlasu uvedenom v § 14 ods. 2 písm.i) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v NP Malá Fatra

Žiadateľ: Poľovnícke združenie Kraľovany, Kraľovany 200, 027 51 Kraľovany