hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2021/048841/Drn

Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na vjazd a státie motorovým vozidlom do územia kde platí 2. stupeň územnej ochrany. Žiadateľ: balonom.sk, s.r.o., Bratislavská 17, 010 01 Žilina