hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP-2022/027488/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na vykonávanie technických geologických prác v intraviláne obce Partizánska Ľupča, časť Železnô. Žiadateľ: ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica.