hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP3-2020/021633/Val

Dňa 08.04.2020 prijal Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody) podnet organizácie ochrany prírody, t.j. Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Národného parku Malá Fatra (ďalej len „organizácia ochrany prírody“) na začatie konania k náhodnej ťažbe v zmysle § 14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v lesnom celku Varín, ktorý bol doručený na základe ohlásenia náhodnej ťažby zo dňa 26.03.2020, ktorých obhospodarovateľom je MEERKS, a.s., Košice, v nasledovnom rozsahu:


JPRL – 808a

Drevina – JH

Škodlivý činiteľ – VT

Objem NŤ – 63 m3

Stupeň ochrany prírody – 3

CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

 

 

JPRL – 847b

Drevina – SM

Škodlivý činiteľ – VT

Objem NŤ – 35 m3

Stupeň ochrany prírody – 3

CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

 

 

JPRL – 850

Drevina – SM

Škodlivý činiteľ – VT

Objem NŤ – 115 m3

Stupeň ochrany prírody – 3

CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

 

 

 


Podľa § 14 ods. 7 zákona, orgán ochrany prírody súčasne s oznámením o začatí konania vydal predbežné opatrenie, ktorým sa zabezpečí účel predmetného konania v zákonnom stanovenej lehote.