hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2020/016315/Ma

Žiadosť Slovenského národného múzea, Hudobné múzeum, Žižkova 18, 810 06 Bratislava o udelenie výnimky zo zakázaných činností na chránený strom Sekvojovec mamutí podľa § 49 ods. 7 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie terénnych úprav v ochrannom pásme CHS podľa § 49 ods. 7 písm. f) zákona na vybudovanie oplotenia ochranného pásma CHS a podľa § 49 ods. 7 písm. i) zákona na umiestnenie informačného zariadenia a o vydanie súhlasu podľa § 49 ods. 3 zákona na spôsob ošetrenia na parcele č. 3866/4 v parku Dolná Krupá mimo zastavaného územia obce, kde platí 4. stupeň ochrany v zmysle zákona.

Oznámenie