hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2020/016537

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zmysle §47 zákona č.543/2002 Z.z – , rastúcich na parcele 6597/2 – zastavaná plocha v k.ú.Tisovec