hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2020/014490

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na čistenie TTP, nachádzajúcich sa na parcelách C KN č.994,1018,1022,1028/1,1028/2,1027 v k.ú. Polom , podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z