hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2020/014488

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na čistenie TTP od náletov Briez do 40 cm obvodu, nachádzajúcich sa na parcelách C KN č.7777,7792,7793,7846 v k.ú. Tisovec, podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z