hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2024/013577-MB

 

Žiadosť na vydanie súhlasu v zmysle §14 ods. 2 písm. d) zákona 543/2002 Z.z. z dôvodu kontroly nehnuteľností, kontroly lyžiarskeho vleku a marketingových účelov pri hotely Kráľová studňa v období január – február a jún - december.


K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2024/013577/MB

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.