hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZ´P3-2023/047500-MB

Ohlásenia náhodnej ťažby v zmysle § 14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. zo dňa 18.10.2023 v lesnom celku Brusno: JPRL – 2137_1 – SM, Škodlivý činiteľ – LS, Objem NŤ – 50, Stupeň ochrany prírody –3, NP Nízke Tatry, CHVU018, SKUEV0302. Obhospodarovateľom je Správa Národného parku Nízke Tatry.

K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2023/047500-MB

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.