hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2023/045616-MB

 

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín pre fyzickú osobu v zmysle §47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. v k.ú. Hrochoť na parcelách KN-C 1717/7 a 1717/8 v rozsahu 3 ks smrek, 1 ks čerešňa, 1 ks hruška, 42 ks jelša lepkavá, 0,20 ha krovitý porast z dôvodu čistenia TTP.


K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2023/045616/MB

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.