hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2023/044231-MB

 

Žiadosť na vydanie súhlasu na pasenie dobytka v zmysle §13 ods. 2 písm. e) zákona 543/2002 Z.z. od Poľnohospodárskeho družstva Hrochoť pre 450 ks hovädzieho dobytka a 2 mobilné maringotky na LPIS:
0803/1, 0814/1, 1807/1, 5601/1, 6609/1, 6706/1, 6707/1, 6708/1, 6709/1, 6705/1, 6804/1, 6805/1, 6810/1, 7701/1, 7701/2, 7706/1, 7708/1, 7709/1, 7710/1, 7712/1, 7732/1, 7713/1, 7801/1, 7806/1, 7809/1, 8803/1, 8811/1, 8813/1, 8901/1, 8905/1, 9804/1, 9809/1, 9806/1, 9907/1, 9819/1 k.ú. Hrochoť
8902/1, 7805/1, 7808/1, 6807/1 k.ú. Očová

K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2023/044231/MB

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.