hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2023/043316-MB

 

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín pre obec v zmysle §47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. v k.ú. Oravce na parcelách KN-C 102/4 a 177/7 v rozsahu 8 ks vŕby bielej z dôvodu zhoršeného zdravotné stavu drevín a ohrozenia okolitých nehnuteľností.


K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2023/043316/MB

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.