hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2023/023654-MB

 

Zákaz výkonu obnovnej ťažby v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. zo dňa 11.04.2023 v lesnom celku Brusno: JPRL – 2286_0, 2267_1, 2270_0, KN-C 1761/1 v k. ú. Brusno. Stupeň ochrany prírody – 3, NP Nízke Tatry, CHVU018, SKUEV0302.


K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2023/023654/MB

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.