hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2022/031442-MB

 

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle §47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. v k.ú Tajov na parcelách KN-C 1006/11 a 1006/67, 4 ks brezy, 1 ks jedli, 2 ks smreka a 2 ks borovice z dôvodu ohrozenia ľudských životov a majetku ako žiadateľa tak aj susedných nehnuteľností.


K spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2022/031442/MB

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica alebo prostredníctvom Centrálneho úradného doručovania na Okresný úrad Banská Bystrica v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.