hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2022/006577/KT

 

Začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. vo veci vydania súhlasu v zmysle § 13 ods. (2) písm. d), e), h) a § 14 ods. (2) písm. a) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na umiestnenie košiara, stavby alebo iného zariadenia na ochranu hospodárskych zvierat, oplotenie pozemku a pasenie, napájanie, preháňanie, nocovanie, hovädzieho dobytka a oviec v počte hovädzieho dobytka do 100 ks v lokalitách Bulovský príslop – Kečka – Handliarka, k. ú. Podkonice a Zabrod – Podjacnová – Čuhrinová – Vyšovec, k. ú. Selce – zmena a predĺženie súhlasu č. OU-BB-OSZP3-2016/024387/KP zo dňa 17. 8. 2016, platného do 31. 12. 2025, vydaného pre žiadateľa Roľnícke družstvo Selce, Selce, IČO 00189332.