hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2021/18050/KT

 

Začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. vo veci výrubu 2 ks drevín druhu lipa a smrek, dotknutý pozemok ležiaci mimo zastavaného územia obce, parc. č. KN-C 2728/1, k. ú. Slovenská Ľupča. Žiadateľom sú Železiarne Podbrezová, Kolkáreň 35, Podbrezová. Dôvodom je zlý zdravotný stav drevín rastúcich na prístupovej ceste k hradu.