hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2021/09134/KT

 

Začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. vo veci výrubu 8 ks drevín druhu jedľa (obvod 61 cm, 2x35 cm), breza (41, 2x35), smrekovec (2x35) a krovín nešpecifikovaného množstva na pozemku ležiacom mimo zastavaného územia obce, parc. č. KN-C 3540/108, k. ú. Donovaly, z dôvodu stavby Žiadateľom je RONY 99, s. r. o., Kostolná 99, Detva.