hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2021/07509/KT

 

Začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. vo veci výrubu 1 ks stromov druhu borovica na pozemku ležiacom mimo zastavaného územia obce, parc. č. KN-E 647/10, k. ú. Riečka, druh zastavané plochy a nádvoria. Žiadateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica. Dôvodom je nebezpečné naklonenie stromu, ohrozenie komunikácie a blízkosť elektrického vedenia.