hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2021/06877/KT

 

Začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. vo veci výrubu 3 ks stromov (brest, javor) na pozemku ležiacom mimo zastavaného územia obce, parc. č. KN - C 1664, k. ú. Podlavice, druh ostatná pôda. Žiadateľom je Lukáš a Martina Longauerovci, Karol a Iveta Králinskí, Na Čiertolí 28, Banská Bystrica. Dôvodom je vek a zdravotný stav drevín, padanie konárov, ohrozenie obyvateľov na ulici.