hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2021/06875/KT

 

Začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. vo veci výrubu 14 ks stromov (smrek, breza, lipa, osika, dub, vŕba) a 300 m2 krovín (lieska) na pozemkoch ležiacich mimo zastavaného územia obce, parc. č. KN-E 3043, 3044, 3045, k. ú. Ľubietová, druh trvalý trávny porast. Žiadateľom je Miroslav Purgat, Strelníky 129. Dôvodom je vyčistenie pozemkov.